Lasten mediankäyttöön liittyvät keskustelut pyörivät liian usein rajoittamisen, ruutuajan ja median vahingollisuuden ympärillä. Jos keskitymme liiaksi haittoihin, sokeudumme helposti median mahdollisuuksille luovuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen välineenä. Mediataidot eivät kehity itsestään iän myötä, vaan valmius vastuullisen mediankäytön oppimiseen edellyttää mahdollisuutta käyttää mediaa ja nettiä.

Netinkäyttöön liittyy riskejä, mutta jokainen netissä kohdattu asia on mahdollisuus uuden oppimiseen, erityisesti jos kohdatuista asioista pääsee keskustelemaan avoimesti aikuisen tai muun läheisen kanssa. Koulutukseni perehdyttävät kasvattajat suosituimpiin sovelluksiin, sosiaaliseen mediaan, peleihin ja niihin liittyviin kasvatuksellisiin haasteisiin, jolloin avoin keskustelu lapsen kanssa helpottuu.

Ala-asteikäisistä lähes kaikki pelaavat digitaalisia pelejä ja aikuisistakin yli puolet. Kouluista tulevien viestien mukaan pelit näyttelevät merkittävää osaa lasten puheissa ja vapaa-ajan vietossa. Koulutuspakettini digitaalisista peleistä pureutuu syvälle pelien maailmaan. Mitä pelataan, miksi pelataan ja kuinka pelaaminen vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen? Koulutuksen aikana tutustutaan suosituimpiin peleihin sekä pelaamisen hyötyihin ja haittoihin. Millaisia arvoja pelit välittävät ja voiko pelaamisesta tulla ammatti?

Koulutus sopii hyvin sekä vanhempainiltoihin, että ammattikasvattajien koulutukseksi.